>kwaliteitszorg>leertijd   Startpagina

   Contact via email

 

 

Kwaliteitskaart

 
Leertijd

 

Op de Henri Dunantschool…

·        werken de leerkrachten doelgericht – ze weten wat ze willen bereiken

·        wordt door de leerkrachten planmatig gewerkt

·        wordt veel tijd ingeroosterd voor taal en rekenen

·        weten de leerlingen wat ze moeten doen als ze klaar zijn

·        worden de leerkrachten tijdens de lessen niet gestoord

·        liggen de materialen op gemakkelijk bereikbare plaatsen

·        verlopen de lesovergangen vlot

·        hanteren de leerkrachten vaste procedures, zodat alles vlot verloopt

  • voorkomen de leerkrachten ordeverstoringen

2010